Over RMN

RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) is in 2000 opgericht. Inmiddels is RMN uitgegroeid tot een gemeenschappelijke regeling van de volgende zes gemeenten:

 • Baarn
 • Bunnik
 • Nieuwegein
 • Soest
 • IJsselstein
 • Zeist

Deze zes gemeenten zijn eigenaar van RMN en vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van RMN.

Kerngegevens

 • Ruim 180 medewerkers

 • Werkzaam voor ruim 249.000 inwoners

 • Dit zijn ruim 111.000 huishoudens

Verantwoord omgaan met mens en omgeving, zowel nu als in de toekomst, is een van de fundamenten van RMN. In de Milieubeleidsverklaring van RMN is het maatschappelijk verantwoord ondernemen verder beschreven.

Sinds eind december 2007 is RMN ISO 14001-gecertificeerd. Dit betekent dat RMN een milieumanagementplan heeft en er structureel aandacht wordt besteed aan het milieu in de bedrijfsvoering. RMN voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Bovendien gaat RMN de verplichting aan om milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen en milieuprestaties waar mogelijk te verbeteren.

Wat doen we?

Wekelijks halen medewerkers van RMN het huishoudelijk afval op bij huishoudens van de gemeenten Baarn, Bunnik,Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. RMN beheert ook de recyclingstations in deze gemeenten. Hierbij een overzicht van onze taken:

Basistaken

Additionele taken

 • Beheer en onderhoud groen (gemeente Bunnik)
 • Beheer en onderhoud straatmeubilair (gemeente Bunnik)
 • Meldingen/klachten m.b.t. openbare ruimte
 • Overige werkzaamheden in opdracht van een gemeente

Missie

RMN is voor de deelnemende gemeenten de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen.

Visie

Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult in de regio daarin een actieve rol. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving.

De bedrijfsvoering is efficiënt en transparant, de organisatie betrouwbaar en professioneel.

Medewerkers zijn deskundig en dienstbaar. De inwoners, deelnemers en medewerkers zijn trots op RMN; ook verder in de regio en in het land wordt RMN als deskundige partij gezien en gewaardeerd.