Over RMN

RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) is in 2000 opgericht. Inmiddels is RMN uitgegroeid tot een gemeenschappelijke regeling van de volgende zes gemeenten:

 • Baarn
 • Bunnik
 • Nieuwegein
 • Soest
 • IJsselstein
 • Zeist

Deze zes gemeenten zijn eigenaar van RMN en vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur van RMN.

Kerngegevens

 • Ruim 180 medewerkers

 • Werkzaam voor ruim 249.000 inwoners

 • Dit zijn ruim 111.000 huishoudens

Verantwoord omgaan met mens en omgeving, zowel nu als in de toekomst, is een van de fundamenten van RMN. In de milieubeleidsverklaring van RMN is het maatschappelijk verantwoord ondernemen verder beschreven.

Sinds eind december 2007 is RMN ISO 14001-gecertificeerd. Dit betekent dat RMN een milieumanagementplan heeft en er structureel aandacht wordt besteed aan het milieu in de bedrijfsvoering. RMN voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Bovendien gaat RMN de verplichting aan om milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen en milieuprestaties waar mogelijk te verbeteren.

Wat doen we?

Wekelijks halen medewerkers van RMN het huishoudelijk afval op bij huishoudens van de gemeenten Baarn, Bunnik,Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. RMN beheert ook de recyclingstations in deze gemeenten. Hierbij een overzicht van onze taken:

Meer informatie ?

Basistaken

Additionele taken

 • Groenbeheer (o.a. schoffelen, maaien en snoeien)
 • Onderhoud groen op sportcomplexen
 • Onderhoud groen op begraafplaatsen
 • Klein civieltechnisch (onderhoud, beheer straatmeubilair, herstel bestrating)
 • Overige werkzaamheden (o.a. graffiti en kauwgom verwijderen)
 • Inzet op basis van oproep (geen planning)

Missie en Visie

Het is de ambitie van RMN om een professionele en duurzame speler te zijn in het beheer van de openbare ruimte. RMN streeft daarbij naar een maximale samenwerking met andere in de openbare ruimte acterende partijen. De samenwerkingsrelatie met onder meer werkvoorzieningschappen en kringloopbedrijven maakt daar onderdeel van uit.