Klachtenregeling

Er is een verschil tussen een melding en een officiële klacht.

Als bijvoorbeeld een container niet is geleegd op de inzameldag, de ondergrondse container gaat niet open of er ligt veel afval naast een container, dan maakt u hier een melding van. >> Maak hier direct een melding.

Een officiële klacht, bijvoorbeeld bij ontevredenheid over het gedrag of nalatigheid van één van onze medewerkers, nemen wij heel serieus en behandelen wij vertrouwelijk. Een klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De klacht is niet discriminerend
 • De klacht is niet anoniem
 • De klacht is in het Nederlands (indien het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling).
 • In de klacht staat in elk geval de naam van de klager, adres en telefoonnummer, de datum waarop de klacht is verstuurd, een beschrijving van het voorval waarover wordt geklaagd, welke medewerker of bestuurder er bij betrokken is en wanneer dit was.

Download hier de volledige regeling klachtenbehandeling RMN:
>> Regeling klachtenbehandeling RMN

Afhandeling
RMN streeft ernaar de klacht informeel en oplossingsgericht op te lossen. Concreet betekent dit dat RMN binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact met de klager opneemt. Dit heeft de voorkeur boven het formeel doorlopen van de klachtenprocedure.

Is een informele afhandeling niet mogelijk, of bent u daar niet tevreden mee?
Dan volgt RMN de volgende formele procedure:

 • de behandelaar van de klacht is een medewerker die niet betrokken is bij de gebeurtenis waar de klacht over gaat
 • de behandelaar neemt telefonisch contact op met de klager om de klacht te bespreken.
 • zowel de klager als de beklaagde krijgt de gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft hier geen gebruik van te willen maken
 • De afronding van de klacht bevestigt RMN in een brief

De Nationale Ombudsman
Heeft u een klacht over RMN en vindt u dat wij deze klacht niet goed behandelen? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman in Den Haag. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman 

Hoe dient u een officiële klacht in?

 • Via onderstaand klachtenformulier
 • Via het e-mailadres info@rmn.nl
 • Per post (Stuur uw brief naar RMN, Postbus 203, 3760 AE te Soest)

Let op: telefonische en/of mondelinge klachten nemen wij alleen informeel in behandeling.

Klachtenformulier

  Voeg eventueel een bijlage toe