Voorwaarden milieupas/chip

Begrippen

 • Milieupas/chip = Elektronische sleutel voor het openen van de inwerptrommel van een ondergrondse verzamelcontainer.
 • Gebruiker = Degene die heeft getekend voor ontvangst van de pas dan wel de eigenaar van de koopwoning waarbij de pas hoort.
 • Verzamelcontainer = Afvalcontainer voor gemeenschappelijk gebruik door meerdere huishoudens.
 • Inwerptrommel = Draaiende trommel voor het inwerpen van één gesloten vuilniszak met afval in het bovengrondse deel (de inwerpzuil) van een ondergrondse verzamelcontainer.

Gebruik van de milieupas/chip:

De milieupas/chip van RMN is bestemd voor het openen van de inwerptrommel van ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk afval. De milieupas/chip die aan de gebruiker wordt overgedragen, geeft alléén toegang tot één of meer verzamelcontainers dicht bij het woonadres.

De milieupas/chip wordt aan de gebruiker overgedragen onder de volgende voorwaarden:

 1. De milieupas/chip blijft na overdracht eigendom van RMN.
 2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer en het juiste gebruik van de milieupas/chip.
 3. Na overdracht aan de gebruiker hoort de milieupas/chip bij het adres dat is aangegeven op het afhaalbewijs van de milieupas/chip.
 4. Bij verhuizing uit een huurwoning dient de gebruiker de milieupas/chip samen met de huissleutels over te dragen aan de verhuurder van de woning. De milieupas/chip mag ook afgegeven worden aan de receptie bij het hoofdkantoor van RMN.
 5. Na overdracht van de milieupas/chip aan de verhuurder – of diens vertegenwoordiger of RMN – eindigt de verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de milieupas/chip.
 6. De verhuurder (of RMN) draagt zorg voor de overdracht van de milieupas/chip aan een nieuwe bewoner; dit gebeurt met ondertekening van een afhaalbewijs en kennisgeving van de voorwaarden voor gebruik.
 7. Bij verkoop van een eigen woning dient de milieupas/chip inclusief deze voorwaarden overgedragen te worden aan de koper, hiermee wordt ook de verantwoordelijkheid voor de milieupas/chip overgedragen.
 8. De overdracht van de milieupas/chip bij verkoop van een woning is een zaak tussen verkoper en koper, waar RMN geen verantwoordelijkheid voor draagt. De milieupas/chip mag ook afgegeven worden bij het hoofdkantoor van RMN om daar door de koper weer afgehaald te worden.
 9. Bij verlies of vermissing van de milieupas/chip of bij beschadiging die leidt tot het niet meer functioneren van de milieupas/chip, is de gebruiker verantwoordelijk voor vervanging. Een nieuwe milieupas/chip kan worden aangevraagd bij RMN.

Gebruik van de ondergrondse verzamelcontainer:

 1. De inwerptrommel van de verzamelcontainer is bestemd voor het deponeren van maximaal 60 liter afval per keer. Dat is één volle en gesloten afvalzak van 60 liter.
 2. De inwerptrommel van de verzamelcontainer mag alléén met de milieupas/chip geopend worden. De moedwillige veroorzaker van een defect of beschadiging aan de inwerpklep of inwerpzuil is aansprakelijk voor de kosten van herstel.