Voorwaarden milieupas

Begrippen

 • Milieupas = Elektronische sleutel voor het openen van de inwerptrommel van een ondergrondse verzamelcontainer.
 • Gebruiker = Degene die heeft getekend voor ontvangst van de pas dan wel de eigenaar van de koopwoning waarbij de pas hoort.
 • Verzamelcontainer = Afvalcontainer voor gemeenschappelijk gebruik door meerdere huishoudens.
 • Inwerptrommel = Draaiende trommel voor het inwerpen van één gesloten vuilniszak met afval in het bovengrondse deel (de inwerpzuil) van een ondergrondse verzamelcontainer.

Gebruik van de milieupas:

De milieupas van RMN is bestemd voor het openen van de inwerptrommel van ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk afval. De milieupas die aan de gebruiker wordt overgedragen, geeft alléén toegang tot één of meer verzamelcontainers dicht bij het woonadres.

De milieupas wordt aan de gebruiker overgedragen onder de volgende voorwaarden:

 1. De milieupas blijft na overdracht eigendom van RMN.
 2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer en het juiste gebruik van de milieupas.
 3. Bij verhuizing uit een huurwoning dient de gebruiker de milieupas samen met de huissleutels over te dragen aan de verhuurder van de woning.
 4. Na overdracht van de milieupas aan de verhuurder – of diens vertegenwoordiger – eindigt de verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de milieupas.
 5. De verhuurder draagt zorg voor de overdracht van de milieupas aan een nieuwe bewoner
 6. Bij verkoop van een eigen woning dient de milieupas overgedragen te worden aan de koper, hiermee wordt ook de verantwoordelijkheid voor de milieupas overgedragen.
 7. De overdracht van de milieupas bij verkoop van een woning is een zaak tussen verkoper en koper, waar RMN geen verantwoordelijkheid voor draagt.
 8. Bij verlies of vermissing van de milieupas of bij beschadiging die leidt tot het niet meer functioneren van de milieupas, is de gebruiker verantwoordelijk voor vervanging. Een nieuwe milieupas kan worden aangevraagd bij RMN.

Gebruik van de ondergrondse verzamelcontainer:

 1. De inwerptrommel van de verzamelcontainer is bestemd voor maximaal één volle en gesloten afvalzak van 60 liter.
 2. De inwerptrommel van de verzamelcontainer mag alléén met de milieupas geopend worden. De moedwillige veroorzaker van een defect of beschadiging aan de inwerpklep of inwerpzuil is aansprakelijk voor de kosten van herstel.