RMN merkt dat nog veel bezoekers van buiten de RMN gemeenten afval komen brengen of dat zij te veel wegbrengen. Daarom verscherpen wij de toegangscontrole op de recyclingstations aan. Brengt u binnenkort een bezoek aan het recyclingstation in uw gemeente, dan controleren wij bij de toegang of u daadwerkelijk in de betreffende gemeente woont. Ook bekijkt de medewerker wat en hoeveel er ingeleverd wordt.

Algemene toegangsregels
Wij vinden het belangrijk dat het er op onze recyclingstations veilig aan toe gaat. Daarom gelden er een aantal algemene toegangsregels tijdens uw bezoek:

  • Het recyclingstation is alléén bedoeld voor particulieren en niet voor bedrijven/verenigingen/stichtingen.
  • Houd bij een bezoek aan het recyclingstation uw legitimatie gereed;
    • Toegang tot het recyclingstation is alléén voor inwoners uit de betreffende gemeente (neem bijv. een poststuk mee om dit aan te tonen)
  • Fietsers en bezoekers te voet dienen ook aan te sluiten in de wachtrij (i.v.m. de veiligheid).
  • Afhankelijk van het aantal bezoekers bepalen onze medewerkers hoeveel personen en/of auto’s het terrein op mogen.
  • Haal geen spullen uit de containers, dit is niet toegestaan.
  • Onze medewerkers bepalen de toegang van de laatste auto van de dag. Dit kan eerder zijn dan de genoemde sluitingstijd van die dag, vanwege de nog aanwezige auto’s op het terrein.

Wat kan ik inleveren op het recyclingstation?
Heeft u grofvuil, zoals kapot meubilair of lege (verhuis)dozen? Bedenk dan eerst of het misschien nog bruikbaar is voor iemand anders. Is dit niet het geval, breng het dan weg naar het recyclingstation. Op het recyclingstation is het mogelijk om ruim 25 verschillende soorten afval/grondstoffen gescheiden in te leveren. De in te leveren hoeveelheden per materiaalsoort vindt u hier terug of in de gratis RMN app. Bij grote hoeveelheden puin en tuinafval is het vaak makkelijker om een bouwcontainer aan huis te huren.