Eind september 2022 heeft gemeente IJsselstein een brief verstuurd aan haar inwoners dat ze inzamelen van afval anders gaan organiseren.
In die brief is aangegeven dat RMN in oktober zou starten met het leveren van de nieuwe PMD kliko en het – in sommige wijken- omruilen van de restafvalkliko voor een PMD kliko. Helaas blijkt het niet mogelijk om nog voor het einde van het jaar de hele stad IJsselstein te voorzien van PMD kliko’s. Eén van de redenen is dat RMN, net als vele andere sectoren te kampen heeft met een personeelstekort. Dat werkt ook door in het organiseren en invoeren van de nieuwe wijze van afval inzamelen.

Hoe nu verder?
In overleg met de gemeente IJsselstein heeft RMN besloten voor een goede zorgvuldige invoering van de nieuwe werkwijze. Dit betekent dat we voor de overige wijken meer tijd te nemen. In plaats van geheel IJsselstein in één keer over te zetten op het nieuwe inzamelsysteem, gaat dit in de eerste helft van 2023 in fases gebeuren:

 • Januari/Februari 2023
  • Binnenstad, Nieuwpoort, Kasteelkwartier, Achterveld-Oost, Panoven en het buitengebied (1 & 2)
 • Februari /Maart 2023
  • Benschopperpoort, Groenvliet, Achterveld-Zuid (3)
 • Maart/April 2023
  • Achterveld-West, Achterveld-Noord (4)
 • April/Mei 2023
  • Het Hart, Het Staatse, De Rivieren, De Wereldsteden, Het Groene Balkon (5)
 • Mei/Juni 2023
  • De Tuinen, De Hoven, De Boomgaard (6)

De cijfers achter de wijken corresponderen met de cijfers op onderstaande kaart.

Belangrijk om te onthouden
Als uw wijk aan de beurt is dan ontvangt u van RMN een brief met informatie over wanneer wij de PMD kliko afleveren  In deze brief vermelden wij ook het nieuwe ophaalschema indien dit van toepassing is.

Heeft u vragen? Kijk dan bij de ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’ over dit onderwerp. Staat het antwoord er niet bij?
Neem dan gerust contact met ons op.