Per 1 maart 2021 stopt gemeente Baarn met het gratis verstrekken van verzamelzakken voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Deze service werd geïntroduceerd bij de start van de gescheiden inzameling van PMD toen er nog geen containers voor PMD waren. Inmiddels heeft ieder huishouden, uitgezonderd bewoners van een aantal hoogbouwwoningen, een eigen PMD container. Voor de huishoudens van een aantal hoogbouwwoningen blijven de gratis verzamelzakken voor PMD verkrijgbaar.

Meer afvalscheiding door omgekeerd inzamelen
De invoer van dit nieuwe inzamelsysteem leidt aantoonbaar tot betere scheidingsresultaten en dus meer hergebruik van grondstoffen. Zo worden er van gerecycled plastic bijvoorbeeld nieuwe tennisballen gemaakt. Op de herbruikbare grondstoffen (GFT, papier en PMD) verlenen we meer service. Dit betekent dat RMN deze afvalstromen met grote regelmaat ophaalt, zodat we deze kunnen hergebruiken. Als het afval goed gescheiden wordt, blijft er maar een kleine hoeveelheid restafval over. Zo hoeven we de container voor restafval minder vaak te legen, minder afval te verbranden en sparen we dus het milieu. Dat is de basis van het omgekeerd inzamelen.

Verpakkingen los in container
Door het PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) gewoon los in de container te gooien, past er meer in de container. Uiteraard is het ook mogelijk om het PMD eerst binnenshuis te verzamelen in een zak. Gebruik bij voorkeur dan een doorzichtige zak. Als er teveel ander afval tussen het ingezamelde PMD zit, dan bestaat de kans dat deze vracht wordt afgekeurd. Dat willen we voorkomen, want afkeur van een vracht PMD betekent dat dit als kostenverhogend restafval wordt behandeld. Dat is zonde, want de rest van de vracht bestaat wel uit PMD dat zeer geschikt is voor recycling.

Nieuw uitgiftepunt PMD-zakken voor bewoners hoogbouw
Voor bewoners van hoogbouwwoningen verandert er verder niets met betrekking tot de inzameling van PMD, alleen het uitgiftepunt van de gratis zakken wijzigt. Voortaan kunnen deze huishoudens de verzamelzakken voor PMD ophalen bij het RMN recyclingstation aan de Oude Amsterdamsestraatweg 4, of op het gemeentehuis van Baarn. Er vindt dan een check plaats op basis van postcode en huisnummer.