RMN scherpt de toegangscontrole op het recyclingstation van Nieuwegein verder aan. RMN merkt dat er veel bezoekers van buiten Nieuwegein afval komen brengen en dat veel bedrijven proberen om hun bedrijfsafval in te leveren. Door de scherpere toegangscontrole willen we voorkomen dat bedrijven ‘gratis’ hun afval aanbieden en inwoners via de afvalstoffenheffing voor die kosten opdraaien. Medewerkers van RMN controleren iedere bezoeker bij de toegang op legitimatie en woonadres. Ook bekijken de medewerkers wat en hoeveel een bezoeker komt inleveren.

Belangrijk om te weten
Wij vinden het belangrijk dat het er op onze recyclingstations veilig aan toe gaat. Dit geldt voor onze medewerkers maar ook voor de bezoekers. Daarom gelden er een aantal algemene toegangsregels tijdens uw bezoek:

  • Het recyclingstation is alleen toegankelijk voor inwoners van Nieuwegein. Het gaat hier dan om particulieren en niet om bedrijven/verenigingen. Wanneer RMN medewerkers twijfelen of het wel echt om huishoudelijk afval van een particulier gaat, dan kan de toegang geweigerd worden;
  • Het is niet mogelijk om bedrijfsafval weg te brengen naar het recyclingstation. Wij raden u dan ook aan om niet met een bedrijfsvoertuig naar het recyclingstation te komen, om discussie bij de toegang te voorkomen;
  • Houd bij een bezoek aan het recyclingstation uw legitimatie gereed;
  • Fietsers en bezoekers te voet dienen aan te sluiten in de wachtrij (i.v.m. de veiligheid).
  • Rijd stapvoets, maximaal 5 km per uur en volg altijd de instructies van onze medewerkers op
  • Haal geen spullen uit de containers, dit is niet toegestaan.
  • Onze medewerkers bepalen de toegang van de laatste auto van de dag. Dit kan eerder zijn dan de genoemde sluitingstijd van die dag, vanwege de nog aanwezige auto’s op het terrein.

Aanhangwagen lenen
Op het recyclingstation is het mogelijk om ruim 25 verschillende soorten afval/grondstoffen gescheiden in te leveren. Het is mogelijk om hiervoor kosteloos een aanhangwagen te lenen (maximaal 2 uur). De aanhangwagen moet u vooraf wel reserveren.