Met de komst van de lente steekt ook het onkruid weer de kop op. Begin maart is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) gestart met het bestrijden van dit ongewenste groen. In de gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Soest en Zeist pakken we ongewenste plantengroei aan op stoepen, parkeervakken en woonerven. RMN maakt hierbij onder andere gebruik van de “heetwatermethode”. Door geparkeerde auto’s is het voor de machines en voertuigen van RMN niet altijd mogelijk om overal goed bij komen. De medewerkers van RMN stellen het op prijs als u uw auto tijdelijk ergens anders parkeert als u de onkruidmachines in uw straat aan het werk ziet. Het onkruidseizoen loopt doorgaans tot en met september, maar door weersomstandigheden kan dit seizoen langer duren.

 

Milieuvriendelijke bestrijding
RMN gebruikt de heetwatermethode. Door een minimale hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid te spuiten, vernietigen we de celstructuur tot diep in de wortel. Deze methode is buitengewoon efficiënt. Aangezien chemische bestrijdingsmiddelen wettelijk niet meer toegestaan zijn in de openbare ruimte, vervuild het grondwater minder. Deze werkwijze betekent alleen wel dat het onkruid niet volledig wordt verwijderd. Het onkruid sterft af en blijft zichtbaar. Daarnaast zetten we borstelmachines in om het onkruid van stoepen en uit goten te verwijderen.

Werken volgens beeldbestek
RMN werkt in opdracht van uw gemeente. Onkruidbestrijding gebeurt aan de hand van afspraken die met uw gemeente zijn gemaakt. Uw gemeente bepaalt de beeldkwaliteit in de openbare ruimte en dus ook hoeveel onkruid er zichtbaar mag zijn op straat. RMN bestrijdt alleen onkruid en geen mossen.

Ondanks goede afspraken en een planning vooraf, is de groei van onkruid mede afhankelijk van het weer. Medewerkers van RMN zijn tijdens de werkzaamheden continu scherp op hoe de beeldkwaliteit in de wijken is en zo nodig past RMN de werkplanning daarop aan. Als er veel onkruid staat, is het soms nodig om de bestrijding vaker te herhalen.