In juli 2019 zijn Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en WerkwIJSS Schoon een samenwerking aangegaan. De medewerkers van WerkwIJSS (een sociaal leerwerkbedrijf) zijn onder andere verantwoordelijk voor het legen van de openbare prullenbakken in gemeente IJsselstein. Na een gewenningsperiode is het team compleet, dragen ze nieuwe bedrijfskleding en maken ze optimaal gebruik van alle benodigde materialen. Vandaag zijn ze officieel voorgesteld.

Kennismaking met de medewerkers van WerkwIJSS Schoon
Na de kennismaking met de twee heren vertelde RMN directeur Rob Schram het volgende: “Deze samenwerking past binnen de doelstelling van zowel RMN als de gemeente IJsselstein om invulling te geven aan arbeidsparticipatie en mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige werkplek te bieden”. RMN is trots op de samenwerking met WerkwIJSS, die probleemloos verloopt.

Werkzaamheden WerkwIJSS Schoon
Gerard Oskam en Richard Zadelhoff, medewerkers van WerkwIJSS Schoon, rijden langs ruim 350 openbare prullenbakken in IJsselstein om deze te legen. Om de werkzaamheden optimaal uit te voeren heeft RMN een volledig elektrisch voertuig beschikbaar, in het kader van verduurzaming. Daarnaast maken de medewerkers gebruik van een tablet waar de prullenbakken op geregistreerd staan. Zo vormen bepaalde groepen prullenbakken een route en kunnen ze deze volgens een vast schema legen. De prullenbakken in het centrum van IJsselstein legen ze dagelijks. Zelf zijn ze enorm tevreden over het werk. Richard: “Het is prachtig om te doen. Je hebt alle vrijheid in de buitenlucht”. Wel zien de medewerkers dat er ook wel eens huishoudelijk afval in de openbare prullenbakken belandt. Gerard: “Dat is niet de bedoeling, want dan raken ze snel vol”.

Prullenbak vol of kapot?
RMN is verantwoordelijk voor het onderhoud van de prullenbakken. Dit betekent dat u een melding over de prullenbakken, bijvoorbeeld als deze vol zit, of bij vernieling, door kunt geven aan RMN. U kunt contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van RMN.