Naar aanleiding van een Europese aanbesteding is RMN een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Eurobins (Kliko). Kliko levert de volgende 5 jaar de grijze kunststof minicontainers met gekleurde deksels. Hiermee stapt RMN ook over op duurzame containers, zowel in productie en gebruik als in verwerking.

Duurzaam
Kliko levert containers die voor 99,5% bestaan uit gerecycled materiaal. Bij het produceren van de containers komt energie vrij, die het bedrijf gebruikt om de eigen panden te voorzien van verwarming. Containers die niet meer geschikt zijn als inzamelmiddel levert Kliko aan (sport)verenigingen. Zo hergebruikt Kliko met behulp van consumenten de containers op een milieubesparende manier. Eurobins (Kliko) heeft o.a. vanwege deze vorm van duurzaam produceren het ISO 14001 certificaat. Iets wat RMN zeer op prijs stelt.

Aanbesteding
RMN heeft volgens de wet een Europese aanbesteding uitgezet voor de levering van containers, Hierbij stelde RMN een aantal kwaliteits- en duurzaamheidseisen. Uiteindelijk is de aanbesteding gewonnen door Eurobins (Kliko).

Nieuwe containers
De kleurstelling van de containers blijft hetzelfde. De voorraad Sulo containers die RMN nog in opslag heeft, maakt RMN eerst op. Inwoners van de RMN-gemeentes krijgen de nieuwe container pas als de huidige container toe is aan vervanging.

Foto: Op maandag 24 februari ondertekende RMN officieel het contract met Kliko. RMN directeur Rob Schram (l) en Kliko directeur Harry Achterberg (r)