Deze week presenteert RMN haar jaarverslag 2020 met als titel ‘Een frisse (terug)blik op RMN’. Een speciaal jaarverslag, want RMN vierde vorig jaar haar 20-jarig jubileum, en in die twintig jaar is er behoorlijk wat veranderd. Reden om niet alleen terug te blikken op het reilen en zeilen in 2020, maar ook om herinneringen op te halen van langer geleden. Het jaarverslag bevat ook een beknopte verantwoording van de programma’s en een samenvatting van de financiën.

Met beide voeten op de werkvloer
Jocko Rensen is wethouder in Bunnik en vanuit die hoedanigheid ook bestuurslid van RMN. Hij kijkt met een frisse blik naar RMN. Wethouder Rensen: “RMN staat met beide voeten op de werkvloer in onze gemeenten. Zoals ik het zie: pragmatisch, professioneel, communicatief, dienstbaar, respectvol naar mens en natuur, eerlijk en doeltreffend. Bij de gemeenten en RMN denken we soms in termen van wij-zij, maar we zijn één. Daar moeten we ons goed bewust van zijn”.

Van bakfiets naar duurzaam voertuig met grijparmen
In 1955 ging Nederland voor de afvalinzameling steeds meer gebruikmaken van gemotoriseerde voertuigen. Veegmachines, bakfietsen, grofvuilauto’s en grote vuilniswagens verschijnen in het straatbeeld. In de afgelopen twintig jaar is het wagenpark van RMN ook sterk verbeterd. Zo maakt RMN al een aantal jaren gebruik van vrachtwagens met een of twee handige grijparmen en zetten we achterladers multifunctioneel in. De volgende stap in de verduurzaming van het wagenpark is overstappen op de fossielvrije brandstof HVO100.

Van vuilnisemmer naar ondergrondse container
Zware stalen vuilnisemmers zijn gelukkig verleden tijd in Nederland. Omdat het legen van die emmers zwaar werk was, werd er een oplossing gezocht om vuilnismannen te ontlasten. In 1967 stonden de eerste plastic huisvuilzakken aan de straat. Anno 2020 zetten steeds meer huishoudens kliko’s, gevuld met belangrijke grondstoffen, aan de straat of maken ze gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk.

Met z’n allen
Wat ons zeker altijd zal bijblijven, is de coronapandemie van 2020. Dit had de nodige impact op onze dienstverlening. “Het is dan ook jammer dat het financieel resultaat een negatief sausje over de organisatie legt. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de tomeloze inzet van alle medewerkers en samenwerkingspartners die met z’n allen de schouders eronder hebben gezet, elkaar waar nodig hebben geholpen en hebben gezorgd dat we het extra werk goed konden opvangen. En dát is waar RMN voor staat,” stelt RMN directeur Rob Schram.

Kortom, een speciale jubileum uitgave van het RMN jaarverslag met levendige verhalen van medewerkers, aangevuld met bijbehorende cijfers. De volledige versie van het jaarverslag 2020 download u hier.