Voorwaarts gaan met het werken aan een veilige, schone en duurzame omgeving, dat was het centrale thema voor RMN in 2019. Deze week presenteert RMN haar jaarverslag 2019 met als titel ‘Voorwaarts’. “Op het moment van dit schrijven heeft het coronavirus de wereld behoorlijk op zijn kop gezet. In het financieel verslag gaan we kort in op de impact van corona. Centraal staat niettemin 2019, de opmaat naar alweer 20 jaar RMN. Ik ben trots op de medewerkers bij RMN die het werk buiten en vanuit huis met volle inzet hebben voortgezet,” stelt RMN directeur Rob Schram.

Goed scheiden van grondstoffen
In Nederland volgen de ontwikkelingen rondom de inzameling van grondstoffen en afval elkaar in rap tempo op. Zo stijgt de verbrandingsbelasting van het restafval fors. Daarom is het van belang om vooruit te kijken en werken de gemeenten en RMN gezamenlijk aan een regionaal plan. Voor de nabije en verre toekomst is het een grote uitdaging om goed om te gaan met grondstoffen. “Ik hoop dat we ons allemaal realiseren dat circulair denken nodig én leuk is. Als bijvoorbeeld de supermarkten en verpakkingsindustrie minder soorten plastic gaan gebruiken, is dat een enorme winst, want dan kunnen we de materialen veel beter recyclen,” aldus algemeen bestuurslid Marieke Schouten.

Samen puzzelen voor optimale inzamelroutes
De overgang van gemeentes op omgekeerd inzamelen vraagt om het herzien van inzamelroutes. Hoeveel voertuigen zijn er nodig, welke voertuigen en hoeveel personeel? Het is belangrijk om die puzzel tijdig te leggen. We beginnen met een 0-meting en plannen daarna periodiek metingen in, om de vinger aan de pols te houden. Om te toetsen of onze doelstellingen haalbaar zijn, is het belangrijk om een goede vertaalslag van buiten naar binnen te maken.

Slim sturen op zaken die er toe doen
In 2019 heeft RMN de afdeling Operatie effectiever ingericht. We gaan over op een planmatiger aanpak op basis van de dienstverleningsovereenkomsten die we met de zes gemeenten afsluiten. Ook houden we goed zicht op de begrotingen. Dat alles brengt rust en zorgt ervoor dat we slim sturen op zaken die ertoe doen. Een betere besturing is niet de enige ambitie. Er staan nog veel meer plannen in de steigers. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: als organisatie in de toekomst nog beter opereren.

Kortom, een jaarverslag van, voor en over RMN. De volledige versie van het jaarverslag, getiteld ‘Voorwaarts’, bekijkt u hier.