Op de recyclingstations van RMN hebben we vloeistofdichte bodemvoorzieningen. Dit zijn vloeren, verhardingen en constructies waardoor bodembedreigende stoffen niet in de bodem terecht komen. Een beoordeling, goedkeuring en controle van deze voorzieningen is noodzakelijk. Op het recyclingstation aan de Archimedesstraat in IJsselstein vinden de hiervoor benodigde werkzaamheden op dinsdag 9 juli en woensdag 10 juli 2024 plaats. Het terrein is deze dagen gesloten en niet toegankelijk voor bezoekers.

Inspectie en controle
Voor de bodemvoorzieningen gelden algemene onderhoudseisen, zoals het jaarlijks controleren op gebreken en het repareren en onderhouden hiervan. Daarnaast vindt er eens per zes jaar een beoordeling en goedkeuring plaats door een inspectie-instelling met een erkenning bodemkwaliteit. Tijdens deze externe keuring is het van groot belang dat de vloeistofdichte vloeren en bijbehorende kolken, putten en afscheiders van de bedrijfsriolering leeg en schoon zijn. Dit is dan ook de reden dat het recyclingstation twee dagen gesloten is. Deze grootschalige inspectie combineren we direct met onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Hinder in week 28 vanwege tijdelijke sluiting
We hebben ervoor gekozen de werkzaamheden op de rustigste bezoekdagen – de dinsdag en de woensdag – uit te voeren. Zo ondervindt u zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden. De werkzaamheden voert RMN volgens de geldende wet- en regelgeving uit en deze zijn ook aangemeld bij de betreffende instanties.

Het recyclingstation is maandag 8 juli, donderdag 11 juli, vrijdag 12 juli en zaterdag 13 juli volgens de reguliere openingstijden geopend. Houd bij een bezoek aan het recyclingstation wel rekening met een langere wachttijd vanwege de verwachte drukte. Onze medewerkers bepalen de toegang van de laatste auto van de dag. Afhankelijk van de drukte sluit de poort van het recyclingstation eerder dan de genoemde sluitingstijd van die dag. Zo zorgen we ervoor dat alle bezoekers voor sluitingstijd het terrein hebben verlaten.