Onkruidbestrijding

Milieuvriendelijk onkruid bestrijden

In uw gemeente bestrijdt RMN de ongewenste plantengroei (ook wel onkruid genoemd) op stoepen, parkeervakken en woonerven met heet water, een milieuvriendelijke methode. Het onkruidseizoen loopt globaal van begin april tot en met september.

Ondanks goede afspraken en een planning vooraf, is de groei van onkruid mede afhankelijk van het weer. Medewerkers van RMN zijn tijdens hun werkzaamheden continu scherp op hoe de wijken eruit zien en zo nodig wordt de werkplanning hierop aangepast. Als er veel onkruid staat, is het soms nodig om wel drie tot vier keer in de wijk het onkruid te bestrijden.

Milieuvriendelijke bestrijding
Met de milieuvriendelijke heetwatermethode wordt een minimale hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid gespoten. Door het hete water wordt de celstructuur van het onkruid vernietigt, waardoor de plant uitgeput raakt. Dankzij deze methode zijn er geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig en raakt het grondwater dus niet vervuild. Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder bankjes en rond paaltjes, bestrijden we handmatig.

Werken volgens beeldbestek
Wij werken in opdracht van uw gemeente en het bestrijden gebeurt aan de hand van de afspraken die er met de gemeente zijn gemaakt. De gemeente bepaalt de beeldkwaliteit in de openbare ruimte en dus hoeveel onkruid er zichtbaar mag zijn op straat. Deze werkwijze noemt men werken volgens beeldbestek. RMN haalt onkruid zoals grassen en paardenbloemen weg. Mossen die tussen de tegels groeien laten wij zitten.

Sinds 2018 werken we met het registratie- en begeleidingssysteem Jewel. Op een tablet met Gps-module, worden alle werkzaamheden bijgehouden. De informatie die dat oplevert, maakt het werk van de straatreiniging efficiënter, sneller en professioneler.

Oproep tot buurtinitiatief
Het komt regelmatig voor dat parkeervakken door geparkeerde auto’s onbereikbaar zijn voor de RMN-machines. Dankzij samenwerking met bijvoorbeeld een buurtvereniging, die regelt dat buurtbewoners op een afgesproken moment hun auto tijdelijk weghalen, kunnen wij deze plekken toch van onkruid ontdoen. Wij ondersteunen dergelijke initiatieven dan ook graag. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, kan contact met ons opnemen.