Gladheidbestrijding

RMN verzorgt in een aantal gemeenten bij (dreigende) gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden. Het gladheidseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen tegelijkertijd te strooien. De prioriteit ligt daarom bij het strooien van de hoofdwegen inclusief de aangrenzende fietspaden, de busroutes en sterk hellende wegen. Welke wegen er gestrooid worden, bepaalt uw gemeente.

Let op: De gestrooide wegen moeten goed worden ingereden anders blijven deze glad. Blijf dus goed opletten en rij voorzichtig!