Wat doen we

Beheertaken in de openbare ruimte IJsselstein

RMN verzorgt in opdracht van de gemeente IJsselstein het integraal beheer van de openbare ruimte.

Het betreft o.a de volgende taken:

Meer informatie over de werkzaamheden leest u op de betreffende informatiepagina’s. Klik hiervoor op de betreffende taak.
  • Beheer en onderhoud straatmeubilair
  • Onderhoud wegen/verhardingen
  • Meldingen/klachten m.b.t rioleringen
  • Overige werkzaamheden in opdracht van de gemeente

Straatreiniging Baarn, Bunnik, Soest, IJsselstein, Zeist

Wij verzorgen de straatreiniging in uw gemeente. De gemeente bepaalt de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte. Deze kwaliteit kan per wijk verschillen. Voor winkelcentra gelden bijvoorbeeld hogere normen dan voor industrieterreinen.

Onkruidbestrijding met heet water

Wij zorgen dat de verschillende gebieden op het gewenste niveau blijven. Dit gebeurt o.a. door gericht opruimen van zwerfafval, hand- en machinevegen en onkruidbestrijding met behulp van  heet water. Wij zijn licentiehouder bij Trees for Travel. Daarmee hebben wij de garantie dat de uitstoot van broeikasgassen van de machines die wij gebruiken voor onkruidbestrijding met heet water wordt gecompenseerd.

Meer informatie over de onkruidbestrijding >>>

Gladheidbestrijding Soesterberg

RMN verzorgt bij (dreigende) gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen tegelijkertijd te strooien. De prioriteit ligt daarom bij het strooien van de hoofdwegen inclusief de aangrenzende fietspaden, de busroutes en sterk hellende wegen.

Welke wegen er gestrooid worden, bepaalt de gemeente. Ga naar de  overzichtskaart van te strooien wegen om te kijken welke wegen dit zijn.

Beheer openbare ruimte Bunnik

RMN verzorgt in opdracht van de gemeente het integraal beheer van de openbare ruimte.

Het betreft de volgende taken:

  • Beheer en onderhoud groen
  • Beheer en onderhoud straatmeubilair
  • Onderhoud wegen/verhardingen
  • Meldingen/klachten m.b.t. openbare ruimte
  • Overige werkzaamheden in opdracht van de gemeente

Gladheidbestrijding Soest

RMN verzorgt bij (dreigende) gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen tegelijkertijd te strooien. De prioriteit ligt daarom bij het strooien van de hoofdwegen inclusief de aangrenzende fietspaden, de busroutes en sterk hellende wegen.

Welke wegen er gestrooid worden, bepaalt de gemeente. Ga naar de overzichtskaart van te strooien wegen om te kijken welke wegen dit zijn.

Gladheidbestrijding Bunnik

RMN verzorgt bij (dreigende) gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen tegelijkertijd te strooien. De prioriteit ligt daarom bij het strooien van de hoofdwegen inclusief de aangrenzende fietspaden, de busroutes en sterk hellende wegen.

Welke wegen er gestrooid worden, bepaalt de gemeente. Ga naar de strooiroutes op Bunnik.nl om te kijken welke wegen dit zijn.

Zoutkisten

De gemeente plaatst zoutkisten op verschillende locaties in de gemeenten. RMN vult deze zoutkisten. U kunt met dit zout moeilijk bereikbare plaatsen in uw wijk zelf strooien. Wanneer de zoutkisten leeg zijn, neemt u dan contact op met de afdeling Publiekscontacten. De locaties van de zoutkisten zijn te vinden op de website van de gemeente Bunnik.

Gladheidbestrijding Zeist

RMN verzorgt bij (dreigende) gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen tegelijkertijd te strooien. De prioriteit ligt daarom bij het strooien van de hoofdwegen inclusief de aangrenzende fietspaden, de busroutes en sterk hellende wegen.

Welke wegen er gestrooid worden, bepaalt de gemeente. Ga naar de overzichtskaart van te strooien wegen om te kijken welke wegen dit zijn.

Gladheidbestrijding IJsselstein

RMN verzorgt bij (dreigende) gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen tegelijkertijd te strooien. De prioriteit ligt daarom bij het strooien van de hoofdwegen inclusief de aangrenzende fietspaden, de busroutes en sterk hellende wegen.

Welke wegen er gestrooid worden, bepaalt de gemeente. Ga naar de Overzicht gladheidbestrijding IJsselstein 2019-2020 om te kijken welke wegen dit zijn.

Gladheidbestrijding Baarn

RMN verzorgt bij (dreigende) gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen tegelijkertijd te strooien. De prioriteit ligt daarom bij het strooien van de hoofdwegen inclusief de aangrenzende fietspaden, de busroutes en sterk hellende wegen.

Welke wegen er gestrooid worden, bepaalt de gemeente. Ga naar de overzichtskaart van te strooien wegen om te kijken welke wegen dit zijn.

Kolkenreiniging Baarn, Soest, Zeist

Wij reinigen de kolken (straatputjes) in uw gemeente. Dit gebeurt met een bepaalde frequentie, die is afgesproken met de gemeente. Voor meldingen van verstoppingen van het riool vragen wij u contact op te nemen met de gemeente.