Wat doen we

Beheer openbare ruimte Bunnik

RMN verzorgt in opdracht van de gemeente het integraal beheer van de openbare ruimte.

Het betreft de volgende taken:

  • Beheer en onderhoud groen
  • Beheer en onderhoud straatmeubilair
  • Onderhoud wegen/verhardingen
  • Meldingen/klachten m.b.t. openbare ruimte
  • Overige werkzaamheden in opdracht van de gemeente

Beheertaken in de openbare ruimte IJsselstein

RMN verzorgt in opdracht van de gemeente IJsselstein het integraal beheer van de openbare ruimte.

Het betreft de volgende taken:

 

Straatreiniging Baarn, Bunnik, Soest, IJsselstein, Zeist

Wij verzorgen de straatreiniging in uw gemeente. De gemeente bepaalt de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte. Deze kwaliteit kan per wijk verschillen. Voor winkelcentra gelden bijvoorbeeld hogere normen dan voor industrieterreinen.

Onkruidbestrijding met heet water

Wij zorgen dat de verschillende gebieden op het gewenste niveau blijven. Dit gebeurt o.a. door gericht opruimen van zwerfafval, hand- en machinevegen en onkruidbestrijding met behulp van heet water.

Meer informatie over de onkruidbestrijding >>>

Gladheidbestrijding Baarn, Bunnik, IJsselstein, Soest en Zeist

RMN verzorgt bij (dreigende) gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Meer informatie over de gladheidbestrijding >>>