Missie en visie

Het is de ambitie van RMN om een professionele en duurzame speler te zijn in het beheer van de openbare ruimte. RMN streeft daarbij naar een maximale samenwerking met andere in de openbare ruimte acterende partijen. De samenwerkingsrelatie met onder meer werkvoorzieningschappen en kringloopbedrijven maakt daar onderdeel van uit.