Missie

RMN is voor de deelnemende gemeenten de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen.

Visie

Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult in de regio daarin een actieve rol. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving.

De bedrijfsvoering is efficiënt en transparant, de organisatie betrouwbaar en professioneel.

Medewerkers zijn deskundig en dienstbaar. De inwoners, deelnemers en medewerkers zijn trots op RMN; ook verder in de regio en in het land wordt RMN als deskundige partij gezien en gewaardeerd.

Kernwaarden

RMN onderscheidt vier kernwaarden:

Wendbaar & innovatief: RMN is organisatorisch en financieel flexibel en opereert slim en duurzaam, met oog voor de toekomst;
Efficiënt: RMN stuurt slim op kosten en zorgt dat ze met een verantwoorde hoeveelheid tijd en geld de kerntaken uitvoert;
Professioneel & samenwerkingsgericht: RMN medewerkers zijn vakmensen en RMN werkt effectief samen met partners in de keten;
Maatschappelijk betrokken en altijd in de buurt: RMN is politiek-bestuurlijk sensitief, zet zich in voor maatschappelijke en duurzame doelen en is regionaal geworteld. De inwoners waarderen de inzet met een hoge klanttevredenheid.