Certificeringen

Verantwoord omgaan met mens en omgeving, zowel nu als in de toekomst, is een van de fundamenten van RMN. In de Milieubeleidsverklaring van RMN is het maatschappelijk verantwoord ondernemen verder beschreven.

Sinds eind december 2007 is RMN ISO 14001-gecertificeerd. Dit betekent dat RMN een milieumanagementplan heeft en er structureel aandacht wordt besteed aan het milieu in de bedrijfsvoering. RMN voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Bovendien gaat RMN de verplichting aan om milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen en milieuprestaties waar mogelijk te verbeteren.

De uitvoering van dit milieubeleid vergt inzet van de gehele organisatie. Wij zijn dan ook trots op het behalen van het ISO 14001 certificaat