Het bestuur van RMN

Het Algemeen en Dagelijks bestuur van RMN bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeenten.

Aukje Treep
Aukje Treep
Aukje Treep is sinds augustus 2022 lid van het Algemeen bestuur van RMN. Als wethouder bij de gemeente Soest heeft zij onder meer duurzaamheid, milieu, en beheer openbare ruimte in portefeuille.
Mark Eijbaard
Mark Eijbaard
Mark Eijbaard is sinds augustus 2022 lid van het Algemeen en Dagelijks bestuur van RMN. Als wethouder bij de gemeente Baarn heeft hij onder meer beheer openbare ruimte, verkeer en afval in portefeuille.
John van Engelen
John van Engelen
John van Engelen is sinds augustus 2022 bestuursvoorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur van RMN. Als wethouder bij de gemeente Nieuwegein heeft hij onder meer ruimtelijke ordening en milieu in portefeuille.
Hilde de Groot
Hilde de Groot
Hilde de Groot is sinds augustus 2022 lid van het Algemeen en Dagelijks bestuur van RMN. Als wethouder bij de gemeente Bunnik heeft zij onder meer openbare ruimte, verkeer en afval in portefeuille.
Peter Bekker
Peter Bekker
Peter Bekker is sinds augustus 2022 lid van het Algemeen bestuur van RMN. Als wethouder bij de gemeente IJsselstein heeft hij onder meer woon- en leefomgeving en milieu en duurzaamheid in portefeuille.
Wouter Catsburg
Wouter Catsburg
Wouter Catsburg is sinds augustus 2022 lid van het Algemeen bestuur van RMN. Als wethouder bij de gemeente Zeist heeft hij onder meer duurzaamheid en openbare ruimte in portefeuille.

Overzicht portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur RMN

  • Voorzitter John van Engelen
    • Financiën, personeel en organisatie (inclusief functioneringsgesprekken secretaris-directeur), bedrijfsvoering en informatiebeheer
  • Mark Eijbaard
    • Bestuurlijke zaken, meerjarenbeleidsplan en verbeterplan basis op orde
  • Hilde de Groot
    • Innovatie en advies, duurzaamheid, projecten en communicatie

d.d. 28 september 2022