Nascheiden in gemeente Nieuwegein

Per 1 januari 2021 moeten inwoners van gemeente Nieuwegein het PMD (plastic verpakkingsafval, metaal (blik) en drankenkartons) weer in de grijze container voor restafval doen. De gemeenteraad van Nieuwegein heeft ervoor gekozen om PMD via nascheiding weer uit de restafvalcontainer te halen. RMN blijft de restafvalcontainer elke twee weken legen. Hieraan verandert dus niets.

Alléén PMD kan via nascheiding uit de restafvalcontainer gehaald worden, andere afvalstromen dus niet. Om te zorgen dat het nagescheiden PMD van goede kwaliteit is, is het héél belangrijk dat inwoners van Nieuwegein thuis groente-, fruit- en tuinafval (GFT), glas, papier en textiel apart blijven verzamelen.

Afval scheiden doen we voor het milieu. We doen het voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. We doen er iets goed mee! Het draagt bij aan een gezond leefmilieu en het zorgt voor minder verspilling. Als u meedoet, maken we samen een groot verschil.

Interactief nieuws

Aangezien er het een en voor de inwoners van gemeente Nieuwegein verandert, is de informatie digitaal terug te zoeken.
Klik op onderstaande afbeelding om het Afvalnieuws 2021 van gemeente Nieuwegein door te lezen.

Veelgestelde vragen

Composteren en vergisten

Op bezoek bij afvalverwerker AVR