Eind maart gaat het onkruidseizoen weer van start. RMN bestrijdt het onkruid in de gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Soest en Zeist. RMN bestrijdt de ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken en woonerven met heet water, een milieuvriendelijke methode. Om dit op zoveel mogelijk plekken te kunnen doen, verzoeken wij u uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren, als u ziet dat de RMN-voertuigen in de straat aan het werk gaan. Wegens de zachte winter start RMN dit jaar eerder met het bestrijden van onkruid dan gebruikelijk. Het onkruidseizoen loopt globaal tot en met september.

Milieuvriendelijke bestrijding
RMN maakt gebruik van de milieuvriendelijke heetwatermethode en spuit hierbij een minimale hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid. Het hete water vernietigt de celstructuur van het onkruid, waardoor de plant uitgeput raakt. Dankzij deze methode zijn er geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig en raakt het grondwater dus niet vervuild. Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder bankjes en rond paaltjes, bestrijdt RMN handmatig met de heetwatermethode.

Werken volgens beeldbestek
RMN werkt in opdracht van de gemeenten en het bestrijden gebeurt aan de hand van afspraken die per gemeente zijn gemaakt. De gemeente bepaalt de beeldkwaliteit in de openbare ruimte en dus hoeveel onkruid er zichtbaar mag zijn op straat. Deze werkwijze heet werken volgens beeldbestek. RMN haalt onkruid zoals grassen en paardenbloemen weg. Mossen die tussen de tegels groeien, verwijdert RMN niet.

Ondanks goede afspraken en een planning vooraf, is de groei van onkruid mede afhankelijk van het weer. Medewerkers van RMN zijn tijdens de werkzaamheden continu scherp op hoe de beeldkwaliteit in de wijken is en zo nodig past RMN de werkplanning daarop aan. Als er veel onkruid staat, is het soms nodig om wel drie tot vier keer in de wijk het onkruid te bestrijden.

RMN werkt met het registratie- en begeleidingssysteem Jewel. Op een tablet met GPS-module, houden de werknemers alle werkzaamheden bij. De informatie die dat oplevert, maakt het werk van de straatreiniging efficiënter, sneller en professioneler.

Oproep tot buurtinitiatief
Het komt regelmatig voor dat parkeervakken door geparkeerde auto’s onbereikbaar zijn voor de RMN machines. Dankzij samenwerking met bijvoorbeeld een buurtvereniging, die regelt dat buurtbewoners op een afgesproken moment hun auto tijdelijk weghalen, kan RMN deze plekken toch van onkruid ontdoen. RMN ondersteunt dergelijke initiatieven dan ook graag. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, kan contact opnemen via het informatieformulier.