In opdracht van RMN begint de firma Teeuwissen uit Huizen maandag 4 januari 2021 met het reinigen van alle gemeentelijke straat- en trottoirkolken (putten) in de gemeente Bunnik. Deze kolken bevinden zich in de goot van de straat of tussen de rand van de stoep of groenperken.

Schoon en leeg houden
Kolken voeren het regenwater af en filteren dit direct. Zand, bladeren en ander vuil blijft in de kolken achter. Als deze niet regelmatig geleegd worden raken ze verstopt. Doordat kolken vaak erg diep zijn, is met blote oog niet te zien of deze verstopt is. Door de kolken jaarlijks te reinigen, loopt het regenwater weer optimaal weg en voorkomen we wateroverlast. De firma Teeuwissen begint in Werkhoven. Daarna is Odijk aan de beurt en als laatste reinigt de firma de kolken in Bunnik. De werkzaamheden nemen drie tot vier weken in beslag.

Auto’s
Wij verzoeken u om uw auto de komende weken niet op of strak naast een straat- of trottoirkolk te parkeren. Daarnaast stellen de medewerkers van de kolkenzuiger het op prijs als u uw auto tijdelijk ergens anders parkeert als zij in uw straat aan het werk zijn. Zo kunnen zij ongehinderd hun werk doen.