In opdracht van RMN begint de firma Teeuwissen uit Huizen maandag 24 januari 2022 met het reinigen van

alle gemeentelijke straat- en trottoirkolken (putten) in de gemeente Bunnik. Deze kolken bevinden zich in

de goot van de straat of tussen de rand van de stoep of groenperken.

Auto’s
Wij verzoeken u om uw auto niet op of strak naast een straat- of trottoirkolk te parkeren wanneer u ziet dat de
kolkenreiniger werkzaamheden bij u in de straat verricht.

Werkzaamheden
De firma Teeuwissen begint in Werkhoven. Daarna is Odijk aan de beurt en als laatste reinigt de firma de kolken in
Bunnik. De werkzaamheden nemen drie tot vier weken in beslag.