Vanaf vandaag start RMN in opdracht van gemeente Bunnik met de registratie van alle containers in deze gemeente. Dit doet RMN in samenwerking met het bedrijf Inovim. Het gaat hierbij om de containers van RMN waarmee u restafval, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en oud papier aanbiedt. Deze week ontvangt u via de post een brief met daarin meer informatie over de registratie van uw containers.

Informatiebrief
De komende week valt de brief bij de huishoudens van de gemeente Bunnik op de mat. Deze brief bevat informatie over de registratie van de containers en er zijn papieren stickers bijgevoegd. Deze papieren stickers moet u op het deksel van de container(s) plakken, zodat medewerkers van Inovim weten welke containers bij uw adres horen. De medewerkers van Inovim registreren dan uw containers, noteren de juiste inhoudsmaat en plakken er een nieuwe registratiesticker op.

Waarom registreren we de containers?
Elk huishouden in de gemeente Bunnik kan standaard gebruik maken van één container voor restafval, één container voor GFT en één container voor papier. Na aanmelding is het mogelijk om een tweede container voor GFT te gebruiken. Wethouder Jocko Rensen: “Afval scheiden is goed voor het milieu. Door een maximum aantal containers per huishouden beschikbaar te stellen stimuleren wij afvalscheiding. Alleen huishoudens betalen afvalstoffenheffing en zo zorgen we ervoor dat een huishouden niet meer containers gebruikt, dan waar zij voor
betalen. Het stickeren is een eenvoudige, voordelige en eerlijke manier om in beeld te hebben en houden hoeveel containers iedereen aanbiedt”. Containers die geen registratiesticker hebben, en dus niet geregistreerd zijn, haalt RMN voor het einde van het jaar weg.

Ik heb al een tweede bruine container voor GFT, hoe meld ik deze aan?
Heeft u al een tweede container voor GFT op uw adres staan en wilt u deze graag behouden? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met Inovim, via het gratis telefoonnummer 0800-4002050. Het telefoonnummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 -18.00 uur. Wanneer u de tweede bruine container heeft aangemeld, dan kunt u op deze container ook een papieren sticker plakken.

Heeft u vragen over het beleid van de afvalinzameling? Kijk dan op de website van de gemeente Bunnik of mail naar e-mailadres info@bunnik.nl.