Sinds januari 2016 beheert RMN het RS in Bunnik. Destijds nam RMN de inrichting met bijbehorende inventaris één op éen over en veranderde niets aan de bedrijfsvoering. 

Zeven jaar later zijn de behoeften van bezoekers veranderd en de containers sterk verouderd. Het was dus hoog tijd om het terrein aan de Rumpsterweg opnieuw in te richten, zodat het RS toekomstbestendig is voor een eventueel groeiend aantal bezoekers. De hiervoor benodigde werkzaamheden zijn afgerond.

Er staan nu vier persen op het RS, welke geleverd en geplaatst zijn door Wortmann:

  • één pers voor PMD
  • één pers voor papier
  • één pers voor grof huishoudelijk afval
  • één pers voor huisvuil en veegvuil.

Hierdoor staan er onder de roller pack nu nog twee soorten afval: Groen en hout B.

Het midden stuk van het terrein, wat voorheen volstond, is nu een overzichtelijk recycling plein geworden.

Bij de herinrichting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande structuur van het terrein. De volgorde van de containers past RMN is aangepast. Materialen zoals gips, hout, metalen, textiel, tuinafval en hard kunststof komt u als eerste tegen op de rijroute. Aan het einde van de rijroute zou er nog maar weinig over moeten zijn van wat in de container voor restafval hoort. Deze aanpassing zorgt voor minder opstoppingen met als voordeel een betere verkeersveiligheid op het terrein.