Het gladheidseizoen loopt van 1 november tot 1 april. De strooiploegen van RMN zijn al verschillende keren in actie gekomen en rukken de komende periode vast ook wel weer uit. Een voorbode van een strenge winter? Wie zal het zeggen? In ieder geval is het duidelijk dat RMN en de betreffende gemeenten er klaar voor zijn.

Waar strooit RMN?
Elke gemeente heeft een gladheidbestrijdingsplan. Daarin staat onder meer op welke wegen RMN strooit. RMN heeft in het gladheidseizoen dagelijks contact met weerbureau Infoplaza. Zij monitoren 24 uur per dag het weer en hebben nauw contact met de gladheid-coördinatoren van RMN. Deze coördinatoren beslissen naar aanleiding van het advies van het weerbureau en hun eigen waarnemingen of de strooiploegen moeten uitrukken. Op deze manier worden de strooiploegen optimaal aangestuurd.

Zoutvoorraad
Begin oktober is er 300 ton zout in de gemeente Bunnik geleverd en per shovel naar binnen gebracht. Ook in de overige gemeenten waar RMN de gladheid strooi- en/of sneeuwschuifwerkzaamheden verzorgt is de zoutvoorraad aangevuld.

Kennis en kunde
Onze chauffeurs rijden, naast hun reguliere werkzaamheden, met winterweer op de strooiwagens en sneeuwschuivers. Sommigen doen dit al ruim 20 jaar, anderen starten dit jaar. Eind september, terwijl het nog heerlijk zonnig was, is alle kennis weer opgefrist.

Meer weten over de gladheidbestrijding of benieuwd naar de strooiroutes in uw gemeente? U leest het hier.