Gemeente Zeist gaat de mogelijkheden voor het scheiden van huishoudelijk afval uitbreiden. Bewoners van een laagbouwwoning krijgen een PMD-container (kliko) voor plastic verpakkingsafval, metaal (blik) en drankenkartons (PMD). Ongeveer 75% van deze bewoners krijgt de PMD-container als vierde container. De ander 25% krijgt de PMD-container in de plaats van de grijze container voor restafval. Die 25% van de bewoners brengt dan hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt. Het college heeft onlangs besloten in welke buurten welke maatregel wordt ingevoerd.

Het college voert hiermee een besluit uit dat de gemeenteraad in maart 2019 heeft genomen. Alle bewoners van laagbouwwoningen krijgen in februari een brief waarin staat wat er voor hen precies gaat veranderen.

Goed bezig
Wethouder Wouter Catsburg: “De inwoners van Zeist hebben de afgelopen decennia al heel veel bereikt in het scheiden van afval. We zijn echt goed bezig met elkaar. Maar we kunnen met een klein beetje extra inspanning, nog een grote stap maken. Onze aarde heeft geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. We zullen die grondstoffen die in ons afval zitten, dus zo goed mogelijk moeten scheiden om er nieuwe producten mee te kunnen maken. Zo houden we ons leefmilieu gezond. Bovendien: restafval laten verbranden is heel duur.”

Naar 100 kilo restafval
Op dit moment zorgt elke inwoner in een jaar gemiddeld voor ongeveer 200 kilo restafval. In een Zeister wijk is bij wijze van proef al enige tijd PMD ingezameld via PMD-containers. In die wijk nam de hoeveelheid restafval af tot 135 kilo restafval per inwoner per jaar. De gemeenteraad heeft eerder de ambitie vastgesteld om de hoeveelheid restafval te laten afnemen tot 100 kilo per inwoner per jaar.

Ervaringen
Ongeveer een kwart van de bewoners van laagbouwwoningen brengt in de toekomst zijn restafval weg naar ondergrondse containers. Deze komen in de buurt te staan, op maximaal 250 meter loopafstand. Als inwoners plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken in een aparte PMD-container verzamelen, houden ze weinig restafval over. Dat blijkt uit ervaringen in een proefwijk in Zeist en in andere gemeenten.

Voor mensen die hindernissen ervaren bij het wegbrengen van restafval, is de recyclingcoach van RMN beschikbaar om gezamenlijk te kijken naar oplossingen.

Meer informatie over de veranderingen staat op www.zeist.nl/devolgendestap