Gemeente Zeist gaat de mogelijkheden voor het scheiden van huishoudelijk afval uitbreiden. Bewoners van een laagbouwwoning krijgen een PMD-container (kliko) voor plastic verpakkingsafval, metaal (blik) en drankenkartons (PMD). Ongeveer 75% van deze bewoners krijgt de PMD-container als vierde container. De ander 25% krijgt de PMD-container in de plaats van de grijze container voor restafval. Die 25% van de bewoners brengt dan hun restafval naar een ondergrondse container in de buurt.

Goed bezig
Wethouder Wouter Catsburg: “De inwoners van Zeist hebben de afgelopen decennia al heel veel bereikt in het scheiden van afval. We zijn echt goed bezig met elkaar. Maar we kunnen met een klein beetje extra inspanning, nog een grote stap maken. Onze aarde heeft geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. We zullen die grondstoffen die in ons afval zitten, dus zo goed mogelijk moeten scheiden om er nieuwe producten mee te kunnen maken. Zo houden we ons leefmilieu gezond. Bovendien: restafval laten verbranden is heel duur.”

Naar 100 kilo restafval
Op dit moment zorgt elke inwoner in een jaar gemiddeld voor ongeveer 200 kilo restafval. In een Zeister wijk is bij wijze van proef al enige tijd PMD ingezameld via PMD-containers. In die wijk nam de hoeveelheid restafval af tot 135 kilo restafval per inwoner per jaar. De gemeenteraad heeft eerder de ambitie vastgesteld om de hoeveelheid restafval te laten afnemen tot 100 kilo per inwoner per jaar.

Wat verandert er wanneer?
Als u in een laagbouwwoning woont, heeft u in de loop van februari 2020 een eerste brief van de gemeente ontvangen waarin staat welke veranderingen voor u gelden. De veranderingen verschillen per buurt. Hieronder staan alle veranderingen voor alle buurten op een rijtje.

Laagbouwwoningen met ruimte voor een extra kliko
Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen ruimte hebben voor een extra kliko? Dan krijgt u er voor de zomervakantie 2022 een kliko bij. Deze heeft een oranje deksel en is voor plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Zodra u een PMD-kliko heeft ontvangen, leegt RMN uw grijze kliko (voor restafval) niet meer elke 2 weken, maar elke 4 weken.

Laagbouwwoningen met weinig ruimte voor een extra kliko
Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen niet zo heel veel ruimte hebben voor een extra kliko? Dan vervangt RMN voor de zomervakantie 2022 uw grijze restafvalkliko door een kliko met een oranje deksel. Deze kliko is alleen gebruiken voor plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), en niet voor restafval. U kunt uw restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt, op maximaal 250 meter loopafstand.

Appartementencomplex of flat
Woont u in een appartementencomplex of flat? RMN gaat daar de komende jaren ondergrondse verzamelcontainers voor PMD en GFT plaatsen. Op een aantal plekken waar restafvalcontainers nu nog bovengronds staan, worden ze ondergronds geplaatst. Ook plaatst RMN op een aantal nieuwe plekken verzamelcontainers voor glas, papier en textiel. In bijzondere situaties zorgen gemeente en RMN voor een maatwerkoplossing. Uiteindelijk moeten ook alle bewoners van hoogbouw goed afval kunnen scheiden.

Voor mensen die hindernissen ervaren bij het wegbrengen van restafval, is de recyclingcoach van RMN beschikbaar om gezamenlijk te kijken naar oplossingen.

Meer informatie over de veranderingen is te vinden op de website van de gemeente Zeist.