Formulier vermissing container(s)

Aangifte doen van vermissing in gemeente Baarn en Bunnik

Als u uw container kwijt bent dan kunt u een vervangende container aanvragen. Voorwaarde is dat u aangifte heeft gedaan bij de politie (vermissing container). RMN heeft deze aangifte nodig om een vervangende container te kunnen plaatsen.

U kunt deze aangifte sturen naar: RMN, Postbus 203, 3760 AE Soest of als bijlage meesturen met onderstaand formulier.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Een medewerker van RMN neemt contact met u op om u te laten weten wanneer de nieuwe container op de stoep voor de woning wordt geplaatst. Op deze dag hoeft u niet aanwezig te zijn.

Container voor Restafval
Vermist is een
Ik wil een

Container voor GFT
Vermist is een
Ik wil een

Container voor PMD (Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons
Vermist is een
Ik wil een

Container voor Papier
Vermist is een
Ik wil een