Ongeveer 85% van het huishoudelijk afval is nog te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Apart ingezameld afval belandt niet alsnog op een grote hoop. Het afval wordt per afvalsoort verwerkt.

Van GFT wordt biogas en compost gemaakt. Nu wordt ong. 50% van het huishoudelijk GFT gescheiden.

Van de opbrengsten van gerecycled textiel worden sociale projecten gefinancierd

97% van e-waste afval wordt gerecycled (bijv. metalen eruit gehaald of hard kunststof)

Al het overige KCA wordt veilig verbrand zodat ook de schadelijke stoffen weg zijn

Verbranden restafval zorgt voor elektriciteit en stadswarmte