Aan het nascheiden van PMD uit het restafval zijn geen extra kosten verbonden. Deze overstap heeft daarom geen effect op de afvalstoffenheffing voor inwoners van Nieuwegein.