Er zijn veel verschillende beesten die processierupsen eten. De volgende vogelsoorten eten ze graag: koolmezen, spreeuwen, boomklevers, spechten, wielewaal, kauwen, en vinken. Naast vogels zijn er ook insecten die eikenprocessierupsen eten zoals de kleine poppenrover, rupsenaaskever, (bid)sprinkhaan en weekschildkevers.