• Leg het grofvuil op de afgesproken ophaaldag vóór 7.30 uur aan de weg
  • Zet het grofvuil op de afgesproken aanbiedplek neer.
  • Leg maximaal 3m3 grofvuil neer.
  • Losse materialen bundelen per soort met een maximale lengte  van 1,5 meter en een maximaal gewicht van 25 kg.