• Zet het grofvuil alléén op de afgesproken ophaaldag voor 7.30 uur neer op gemeentegrond voor uw woning of op uw gebruikelijke aanbiedplek voor de container(s).
  • Leg het grofvuil aan een doorgaande weg, direct bereikbaar voor onze vrachtwagens, neer.
  • Zorg dat er geen obstakels zoals bomen, auto’s, en lantaarnpalen in de weg staan i.v.m. de ruimte die de vrachtwagen nodig heeft om het grofvuil op te halen.
  • Let op de hoeveelheid die u maximaal neer mag zetten (per gemeente verschillend)
  • Losse materialen bundelen per soort met een maximale lengte  van 1,5 meter en een maximaal gewicht van 25 kg.
  • Meubels kunt u in één stuk aanbieden.

Extra aanbiedregels speciale ophaalrondes snoeihout (4x per jaar)
• (Snoei)hout samenbinden in handzame bundels die onze medewerkers gemakkelijk kunnen optillen.
• Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken)
• Maximale lengte van de bundels 1,5 meter en maximaal gewicht 25 kg