Als u in een laagbouwwoning woont, heeft u in de loop van februari 2020 een eerste brief van de gemeente Zeist ontvangen waarin staat welke veranderingen voor u gelden. De veranderingen verschillen per buurt. Hieronder staan alle veranderingen voor alle buurten op een rijtje.

Laagbouwwoningen met ruimte voor een extra container (kliko)
Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen ruimte hebben voor een extra kliko? Dan krijgt u tussen september en eind 2020 een PMD container bij. Zodra u een PMD-container heeft ontvangen, leegt RMN uw grijze container (voor restafval) niet meer elke 2 weken, maar elke 4 weken. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD container heeft ontvangen, worden deze PMD- zakken niet meer opgehaald.

Laagbouwwoningen met weinig ruimte voor een extra container (kliko)
Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen niet zo heel veel ruimte hebben voor een extra container? Dan vervangt RMN in de loop van 2021 uw grijze container voor restafval voor een container met een oranje deksel. Deze kunt u alleen gebruiken voor PMD, en niet voor restafval. U kunt uw restafval dan wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt, op maximaal 250 meter loopafstand. U ontvangt van gemeente Zeist nog informatie over de geplande locaties voor de ondergrondse containers. U kunt daar dan nog uw mening over geven.

Appartementencomplex of flat
Woont u in een appartementencomplex of flat? RMN gaat daar de komende jaren ondergrondse verzamelcontainers voor PMD en GFT plaatsen. Op een aantal plekken waar restafvalcontainers nu nog bovengronds staan, worden ze ondergronds geplaatst. Ook plaatst RMN op een extra aantal plekken verzamelcontainers voor glas, papier en textiel. In bijzondere situaties zorgen gemeente en RMN voor een maatwerkoplossing. Uiteindelijk moeten ook alle bewoners van hoogbouw goed afval kunnen scheiden. Dit gaat om ongeveer 40% van de huishoudens in Zeist.

Sterrenberg
Bent u bewoner van Sterrenberg? Bij u in de buurt zijn al ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. U krijgt tussen september en eind 2020 van RMN een container voor PMD. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD container heeft ontvangen, worden deze PMD- zakken niet meer opgehaald.

Delen van Den Dolder noord en de Herenlaan en Nooitgedacht
In een paar buurten is nog niet uitgewerkt hoe de gemeente de inzameling van restafval in de toekomst wil organiseren. Het gaat om delen van Den Dolder noord, en om de Herenlaan en Nooitgedacht. De oplossing voor de inzameling van restafval is daar niet zo eenvoudig, doordat de woonpercelen in die buurten heel verschillend van grootte zijn. Wél staat vast dat bewoners in deze buurten een PMD container gaan krijgen. Maar tot 2021 verandert er daar nog even niets.