• Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend grote percelen (>130m2) hebben (of gaan) een container voor PMD ontvangen
  • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend kleine percelen (<130m2) ontvangen een container voor PMD en gaan het restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
  • In wijken met overwegend grote percelen (>130m2) haalt RMN het restafval 1x per 4 weken op.
  • Ophaaldagen kunnen wijzigen