In de wijken IJsselveld west, IJsselveld oost, Oranje kwartier en IJssel oevers in de gemeente IJsselstein onderzoeken de gemeente en RMN hoe de inzameling van PMD met minicontainers het beste ingevoerd kan worden. We onderzoeken hoeveel PMD wordt ingezameld ten opzichte van de inzameling met zakken, hoe de inzameling logistiek gezien het beste georganiseerd kan worden en wat ervaringen van inwoners met de containers zijn. PMD wordt in de proef ingezameld met een minicontainer waar dat kan. De minicontainer komt in de plaats van de Plastic Heroes zakken. Restafval wordt minder vaak opgehaald of moet worden weggebracht naar een verzamelcontainer. Op veel plekken in ons land is gebleken dat de inzameling van PMD met minicontainers goed werkt: er wordt veel ingezameld en inwoners zijn tevreden met de container(s).