De containers voor papier legen wij 1x per 4 weken.