RMN leegt uw papiercontainer één keer per vier weken. Wanneer de papiercontainer bij u wordt geleegd kunt u nakijken in het inzamelschema. De papiercontainer moet op de inzameldag voor 7.30 uur op de aanbiedplek voor minicontainers staan.