We vinden vaak grote stukken plastic (zoals opblaasbare zwembaden of landbouwplastic) tussen het pmd. Deze producten zijn geen verpakkingsmateriaal. De sorteermachines bij onze verwerker lopen hierop vast. Deze stoorstoffen zoals we deze noemen halen we er door deze controles al aan de voorkant uit. Er zitten regelmatig stoorstoffen in het pmd doordat er niet goed gescheiden wordt. Denk bijvoorbeeld aan restafval en gft tussen het pmd. De verwerker keurt zo’n lading dan af en deze verbranden we alsnog. Zonde van de bruikbare stoffen die er tussen zitten. Daarnaast kost het verbranden van afval veel geld terwijl een goed te recyclen lading geld oplevert. Een visuele check helpt dus bij het goed kunnen recyclen én de kosten.

Op dit moment loopt in meerdere gemeenten in Nederland deze campagne. Deze campagne is een initiatief van Verpact, een organisatie die wettelijk verantwoordelijk is voor het realiseren van de recyclingdoelstellingen zoals opgelegd door de Nederlandse overheid.