RMN wil zo veel mogelijk afval laten recyclen (zodat het wordt hergebruikt als secundaire grondstof) en zo min mogelijk (rest)afval overhouden. Restafval wordt niet gerecycled maar verbrand. Recycling is goed voor het milieu. Plastic en drankenkartons zijn het best recyclebaar als ze gescheiden van het restafval worden ingezameld. Metaal (blik) kan uit het restafval worden gehaald, maar voor een nog beter recyclingresultaat wordt ook dit materiaal gescheiden ingezameld. Daarom mogen metaal (blik) en drankenkartons in dezelfde zak als het plastic. Dat is behalve goed voor het milieu ook wel zo gemakkelijk voor u.