De gemeente heeft de ambitie de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verlagen tot maximaal 100 kg restafval in 2025. Op dit moment wordt 65% van al het huishoudelijk afval uit de gemeente Baarn gerecycled en produceert iedere inwoner ongeveer 190 kg restafval per jaar. Door de invoering van omgekeerd inzamelen stimuleren we het scheiden van grondstoffen. We verhogen het serviceniveau hierop (PMD container aan huis) en het serviceniveau op restafval verlagen we (minder vaak legen van restafval container).