Elk huishouden kan gebruik maken van minicontainers voor GFT, restafval en papier. Voor gebruik van minicontainers voor restafval en GFT, tot een gezamenlijke inhoud van 280 liter, betaalt u jaarlijks een bedrag aan afvalstoffenheffing (het zogenaamde vastrechttarief). Biedt u méér aan dan 280 liter inhoud, dan betaalt u extra afvalstoffenheffing. De registratie van de minicontainers zorgt ervoor dat huishoudens niet meer inhoud (en dus afval) aanbieden dan waarvoor zij betalen. Minicontainers die niet geregistreerd zijn en dus geen registratiesticker hebben, worden niet meer geleegd. Dat is duidelijk en eerlijk voor iedereen.