Elk huishouden kan gebruik maken van verschillende containers voor huishoudelijk afval. Voor gebruik van containers betaalt u jaarlijks een bedrag aan afvalstoffenheffing (het zogenaamde vastrechttarief). In elke gemeente kan dit tarief anders zijn. De registratie van containers zorgt ervoor dat huishoudens niet meer inhoud (en dus afval) aanbieden dan waarvoor zij betalen. Containers die niet geregistreerd zijn en dus geen registratiesticker hebben, leegt RMN niet meer. Dat is duidelijk en eerlijk voor iedereen.

Heeft u een aanhangkaart aan uw container gevonden? Vraag dan hier direct een nieuwe registratiesticker aan.