Deze huishoudens kunnen (nog) geen gebruik maken van een container voor PMD.