De gemeente Baarn wil graag dat in 2020 driekwart van het afval gescheiden wordt opgehaald. Voor 2025 is het doel maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Het gebruik van een papiercontainer helpt bij het behalen van deze doelen.