De meesten van ons scheiden papier, glas, GFT, batterijen, enzovoort. Maar we produceren per persoon per jaar nog steeds 200 kilo restafval. Dat restafval verdwijnt in de grijze container en kan niet worden hergebruikt. Dit wordt verbrand tegen hoge kosten. En aan die kosten betaalt iedere inwoner mee, via de afvalstoffenheffing. Maar wist u dat van het restafval nog ongeveer 85% kan worden gescheiden? In het restafval zit nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook veel plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons zoals melk- en vruchtensappakken. En dat kan heel goed worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten, zoals nieuwe blikjes, plastic flessen, speelgoed en kleding. Dat is belangrijk, omdat we een beperkte hoeveelheid grondstoffen op deze aarde hebben. Daar moeten we zuinig op zijn.

Zodra u PMD gaat scheiden, zult u zien dat u nog weinig restafval overhoudt. Dat is ook de ervaring van inwoners die al een tijdje PMD scheiden. We doen daarmee een grote stap in de goede richting.