Containers moeten altijd op eigen terrein gestald worden en mogen (uitgezonderd de inzameldag) niet in de openbare ruimte staan.