In het inzamelschema zijn alleen de afvalsoorten/grondstoffen vermeld die op het vermelde adres aan huis worden ingezameld. Wordt bij u bijvoorbeeld alleen PMD (plastic, metaal (blik) en drankenkartons) aan huis ingezameld, dan zal alleen PMD in het inzamelschema te zien zijn. Ontbreken er bij u ten onrechte afvalsoorten/grondstoffen in het inzamelschema, neem dan contact op met RMN.