Onze bedrijfsvoering is erop gericht zo efficiënt mogelijk te werken en daarmee de kosten voor de gemeenten waar wij voor werken (en dus ook voor de inwoners die afvalstoffenheffing betalen) zo laag mogelijk te houden. De inzameling zo goed mogelijk spreiden is een van de maatregelen om dit te bereiken. Voor u als inwoner betekent dit dat uw afval/grondstoffen op verschillende dagen worden opgehaald.