Gemeente Baarn heeft een inzamelplicht voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Dit staat ook beschreven in de afvalstoffenverordening. Verder is er in oktober 2023 een aanwijsbesluit door het college ondertekend. Hierin is aangegeven dat de recyclingcoaches en allround medewerkers van RMN de bevoegdheid hebben om de inhoud van de containers uitgebreid te controleren om de afvalstromen schoner te krijgen.