Nee, dat hoeft niet. Deelname aan het scheiden van GFT is vrijwillig. We zien natuurlijk wel graag dat er zoveel mogelijk inwoners mee doen om de recycling in gemeente Soest te verbeteren. Dus meldt u aan! Wilt u niet mee doen? Geen punt, dan doet u uw GFT bij het restafval.