Nee dat gaat niet. De eerste maanden zijn bedoeld om te ervaren hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Na ruim drie maanden kunt u telefonisch (0900-6039222) of per email info@rmn.nl een verzoek indienen voor het omwisselen van een container voor restafval, GFT, PMD of papier naar een kleiner of groter formaat.