Wanneer u een reeds betaalde afspraak annuleert, dan vindt er geen restitutie van het bedrag plaats. Houd hier bij het maken van de afspraak dan ook rekening mee.